ga naar de hoofdinhoud

Tien bedrijven geselecteerd voor Vitaalste Vakbedrijf 2024

Na uitvoering van een vitaliteitsscan zijn tien bedrijven voor een 'deep dive' geselecteerd: Attero, DELTA Fiber, Irado, ROVA, SPIE, Stadswerk072, Stedin, Het Waterlaboratorium, WLN en WMD.

Dit jaar doen er 37 bedrijven mee aan de verkiezing 'Vitaalste Vakbedrijf'. De deelnemers zijn afkomstig uit de sectoren drinkwater, waterschappen, energie (netbeheer en energieproductie/-levering), recycling & milieu (GEO) en breedband & telecommunicatie. Door deze verkiezing worden good practices voor vitaliteitsbeleid concreet. De uitkomsten delen wij met werkgevers.

Kennisdeling en -uitwisseling
De deelnemers, waaronder ook de waterschappen Brabantse Delta, Noorderzijlvest, Rivierenland, Vechtstromen, Wetterskip Fryslân en Waterproef, gebruiken de feedback en aanbevelingen van de jury als input voor hun vitaliteitsbeleid en jaarplannen. De koplopers in voorgaande jaren gebruiken deze waardering voor hun interne en externe PR, onder andere via intranet, jaarverslagen, social media en wervingscampagnes. Op 27 juni delen we in een webinar voorbeelden van succesvolle en effectieve acties rond vitaliteit. Hieronder lees je er meer over.

Wat kun je in de komende tijd verwachten?
Ook bij deze verkiezing staan het delen van kennis, ervaringen en good practices voor vitaliteitsbeleid centraal. Noteer onderstaande momenten alvast in je agenda. Voor het genoemde webinar kun je je inmiddels aanmelden.

 • In juni ontvangen deelnemers aan deze verkiezing een individuele terugkoppeling, waarin zij zien waar hun bedrijf staat in vergelijking met andere bedrijven, en krijgen zij handvatten aangereikt om technische medewerkers gezond en energiek aan het werk te houden.
   
 • Op donderdag 27 juni (15.30 - 17.00 uur) organiseert projectbureau CrossOver voor leden van de WENB, de WWb en de Vwvw een webinar: een aantal deelnemers aan deze verkiezing geven voorbeelden van succesvolle en effectieve acties rond vitaliteit.
  Er zal gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Dit webinar is vooral interessant voor HR-professionals die beleid voor gezondheid, vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid ontwikkelen en implementeren binnen hun organisatie. Ook leidinggevenden en leden van de ondernemingsraad zijn van harte welkom. Meld je aan voor dit webinar (website CrossOver).
   
 • In juli is voor leden van de WENB, de WWb en de Vwvw een infographic met nieuwe inzichten beschikbaar: wat werkgevers doen om de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers te bevorderen.
   
 • In september worden de interviews met de twee Koplopers op de website van de WENB gepubliceerd.

Hoe gaan we verder met Vitaalste Vakbedrijf?
Leden van projectbureau CrossOver voeren deze verkiezing namens de WENB uit. Door middel van 'deep dives' onderzoeken zij binnen de tien geselecteerde bedrijven hoe het staat met het draagvlak voor vitaliteit. Zij spreken met vakmensen, teamleiders en HR-professionals, om na te gaan in hoeverre het vitaliteitsbeleid dat is opgesteld ook op de werkvloer gezien en gebruikt wordt.

De uitkomsten van deze 'deep dives' worden voorgelegd aan een expertjury, die twee koplopers voor 2024 selecteert: een koploper van een klein bedrijf (tot 250 fte) en een koploper van een groot bedrijf (vanaf 250 fte). De twee koplopers worden in september bekendgemaakt.

Onderdeel van meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'
Deze verkiezing wordt mogelijk gemaakt vanuit het meerjarenprogramma Fit & Vitaal, dat wordt ondersteund door Zilveren Kruis. Wil je meer weten? Bezoek dan ook de projectpagina over de verkiezing Vitaalste Vakbedrijf. Bekijk ook de activiteitenkalender Fit & Vitaal.