Toine Poppelaars: het fundament van de Vwvw is gelegd

Toine Poppelaars, voorzitter van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw), blikt in deze column terug op 2019, het jaar waarin de Vwvw is opgericht. Ook blikt hij vooruit: wat staat er in 2020 en daarna op de 'to-dolijst' van de Vwvw?

Het afgelopen jaar 2019 heeft voor onze nieuwe Vereniging werken voor waterschappen vooral in het teken gestaan van formele, maar zeer noodzakelijke, 'oprichtingswerkzaamheden'; er moesten statuten worden opgesteld met een huishoudelijk reglement, de begroting en contributie moesten worden vastgesteld en diverse besturen, commissies en overleggen moesten worden “bemenst”.

Ik ben als voorzitter dik tevreden met mijn collega-bestuursleden in de diverse overleggen: het zijn inhoudelijk gemotiveerde mensen, die voldoende tijd willen vrijmaken voor deze belangrijke werkzaamheden. Immers, de medewerkers (en hun arbeidsomstandigheden en -voorwaarden) zijn het belangrijkste werkkapitaal binnen onze organisaties.

En passant gaven we wel ons visitekaartje af, door vòòr 2020 een cao voor 2020 af te sluiten. Een mooie opsteker!

Verder bouwen in 2020

Nu het fundament van onze vereniging is gelegd, gaan we in 2020 verder met bouwen. We hebben inmiddels 35 leden. De vergaderschema’s van het bestuur, de ledenvergadering en de commissies zijn vastgesteld. Daarnaast staan er weer werkbezoeken aan waterschappen op het programma. Bij een werkbezoek gaat een delegatie van de werkgever en van de werknemers en vakbonden in gesprek over de cao-thema’s: loopbaanbestendig, levenslang ontwikkelen en waarderen van werk. Dat zijn ook de belangrijke onderwerpen voor de besprekingen en onderhandelingen dit jaar, die moeten leiden tot een meerjarige cao vanaf 2021.

Kortom, er is veel werk aan de winkel dit jaar. Ook voor de individuele leden van onze vereniging; alle medewerkers hebben nu een nieuwe wettelijke rechtspositie door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Mede hierdoor zal het lokaal overleg met de vakbonden anders georganiseerd kunnen gaan worden.

Met de inzet van onze bestuurders en ondersteunende medewerkers, heb ik er alle vertrouwen in dat we de uitdagingen die op ons afkomen dit jaar, tot een goed einde gaan brengen!

Toine Poppelaars,

Voorzitter Vereniging werken voor waterschappen