Totale banenafspraak 2019 gehaald

De doelstelling om in 2019 55.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers, is met 61.615 extra banen ruim gehaald, met dank aan de marktsector. Dit staat in de jaarlijkse meting van de Banenafspraak.

De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers. De afspraak houdt in dat werkgevers in de sectoren markt en overheid eind 2025 125.000 extra banen voor de doelgroep banenafspraak gerealiseerd moeten hebben ten opzichte van de nulmeting eind 2012.

 

In 2019 was de opgave voor markt en overheid om in totaal 55.000 extra banen gerealiseerd te hebben ten opzichte van 2012. Waarvan 40.000 in de sector markt en 15.000 in de sector overheid.

9.786 Overheidsbanen

Overheidswerkgevers hebben gezamenlijk 9.786 banen gerealiseerd. Dat is ten opzichte van het jaar ervoor een stijging van bijna 2.000 banen, maar de norm van 15.000 is niet bereikt. Met 51.829 extra banen ten opzichte van de nulmeting hebben marktwerkgevers de doelstelling van 40.000 extra banen ruim overtroffen. In totaal, inclusief de 75.179 banen ten tijde van de nulmeting, zijn er eind 2019 136.794 banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak.

> Tweede Kamerbrief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken 'Resultaten Wet banenafspraak 2019'

Diversiteit en inclusiviteit bij Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2019 enorme stappen gemaakt op het gebied van ‘De Banenafspraak’. Evelien Bijl, P&O-adviseur bij Delfland en Chris van Es, die naast zijn werk als technisch specialist ‘interne buddy’ is, vertellen daar meer over in een dubbelinterview. 

> dubbelinterview: diversiteit en inclusiviteit bij Delfland

Platform inclusiviteit

Het A&O-fonds Waterschappen en de Vwvw faciliteren waterschappen bij het invulling geven aan de Wet banenafspraak en de instroom van personen met een arbeidsbeperking bij waterschapsorganisaties. 

> meer over het Platform inclusiviteit