ga naar de hoofdinhoud

Uitvoering sociale zekerheid bij werkloosheid door WWplus

Dit ledenvoordeel via de WENB is nu ook voor de sector waterschappen beschikbaar!

Er is nu een folder met informatie over het ledenvoordeel 'Uitvoering sociale zekerheid bij werkloosheid'. Deze bevat een extra pagina, die je als werkgever kunt gebruiken om werknemers te informeren over de rechten en plichten in geval van werkloosheid.

 

Download de folder ledenvoordeel WWplus (website WENB, inloggen verplicht).

 

WWplus is via een aanbesteding gecontracteerd om de boven- en nawettelijke werkloosheidsuitkeringen van de verschillende sectoren uit te voeren. Als werkgever kun je onder de WENB-mantel een werkgeverscontract afsluiten, waarbij pas kosten in rekening worden gebracht zodra er daadwerkelijk een werkloze ex-werknemer instroomt.

 

Omdat APG medio dit jaar stopt met de uitvoering van werkloosheidsregelingen voor de waterschappen, is er naar een andere voorziening gezocht. De sector waterschappen kan nu - net als de andere sectoren die door het servicebureau van de WENB worden ondersteund - gebruikmaken van onze mantelovereenkomst met WW-plus.

Meer weten?

Heb je vragen over dit ledenvoordeel? Neem dan contact op met Pim Beljaars.
Kun je nog niet inloggen, neem dan contact op met het servicebureau van de WENB.