Werkbezoeken van start

Het eerste werkbezoek van 2020 vond plaats bij waterschap Hollandse Delta. Dit waterschap maakt momenteel een grote transitie door en groeit van 500 naar 600 medewerkers, waarbij bewust wordt gekozen voor het inzetten op interne vacaturevervulling. Daarnaast verandert de verhouding tussen werkgever en werknemer; deze is steeds meer gericht op wat de medewerker nodig heeft om het werk goed te kunnen doen.

Dit zijn enkele zaken die naar voren kwamen tijdens het werk bezoek waarbij de cao-partijen het gesprek aangingen met de secretaris-directeur van Hollandse Delta, P&O-adviseurs, en een afvaardiging van de commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) en de ondernemingsraad (OR).

Andere manier van management

Volgens Hollandse Delta vraagt de huidige tijd om een andere manier van management en een andere manier van ondersteuning door P&O. De organisatie ondervindt bij het ontwikkelen van het personeelsbeleid veel steun van de Regiegroep en het Strategisch HR-platform.

Tijdens het werkbezoek werden verder 3 thema’s uit de cao-agenda besproken: loopbaanbestendig, levenslang ontwikkelen en waarderen van werk.

Waarom werkbezoeken

Bij een werkbezoek gaan de cao-partijen, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden, op bezoek bij een van leden van de Vwvw. Tijdens een werkbezoek kan de organisatie waar het werkbezoek plaatsvindt, inbreng leveren voor de nieuw af te sluiten cao. Daarnaast kunnen de cao-partijen aan de vertegenwoordigers van de organisatie uitleggen wat de huidige ontwikkelingen zijn binnen het cao-overleg.

De volgende werkbezoeken zijn ingepland. Je vindt ze in de Vwvw-agenda.