ga naar de hoofdinhoud

Wetsvoorstel of maatwerk rouwverlof?

SGP, CDA en ChristenUnie brengen een initiatiefwetsvoorstel voor betaald rouwverlof in consultatie. Werkgevers pleiten daarentegen voor maatwerk en een brede benadering van verlofregelingen.

Rouwverlofregeling voor betere terugkeer op de werkvloer
Met het  wetsvoorstel willen de genoemde partijen in de wet een basis leggen voor rouwverlof. In het wetvoorstel krijgen werknemers recht op vijf dagen betaald rouwverlof in gezinssituaties waarbij één van de ouders of een minderjarig kind komt te overlijden. Doel van deze rouwverlofregeling is dat de terugkeer naar de werkvloer verbetert en het (langdurig) verzuim na verlies van een geliefde afneemt. De indienende partijen geven aan dat dit een belangrijke stap is in de begeleiding en ondersteuning van rouwende werknemers.
 

Werkgevers pleiten voor maatwerk
In dit soort verdrietige situaties moet natuurlijk voldoende tijd en ruimte worden geboden en is een goede dialoog tussen werkgevers en werknemers enorm belangrijk. Werkgevers herkennen zich in de noodzaak dat er aandacht moet zijn voor rouw na het verlies van een dierbare. Het is de vraag of dit in een wet moet worden verankerd. Werkgevers  bieden immers momenteel al ruimte aan werknemers in bedoelde en in andere situaties van verlies van een dierbare. Rouw is bovendien erg persoonlijk. Maatwerk moet daarom voorop staan. Het wettelijk vastleggen van een bepaald aantal dagen kan hierbij een normerende werking hebben, terwijl de behoefte per persoon verschilt.
 

Brede benadering van verlof voor ingrijpende gebeurtenissen
Daarbij pleiten werkgevers voor een brede benadering van verlofregelingen zoals het recente advies van de SER ‘Balans in maatschappelijk verlof’. De SER adviseert om de huidige verlofregelingen te bundelen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof. 

Dit is overgenomen in een Kamerbrief van 10 april 2024 die scenario’s bevat voor de vereenvoudiging van het verlofstelsel. Hierin worden drie clusters onderscheiden. De Kamerbrief beschrijft dat verlof voor ingrijpende gebeurtenissen, zoals rouwverlof, idealiter ingepast worden in deze clustering. Werkgevers vinden dit de eigenlijke weg en zijn dan ook geen voorstander van het invoeren van het rouwverlof in de vorm zoals voorgesteld in het wetsvoorstel.