Wnra informatie van de rijksoverheid

Op deze website van de rijksoverheid (https://www.wnra.nl/) vind je algemene informatie en hulpmiddelen voor overheidswerkgevers die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) invoeren in hun organisatie. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. De planning is gericht op inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020. Specifieke informatie voor onze sector waterschappen vind je bij het thema Wnra. Decentrale overheden en Rijk werken nauw samen bij de implementatie van de wet.