Visie

In 2016 heeft een groep medewerkers, P&O-collega’s, leidinggevenden en vertegenwoordigers vanuit de medezeggenschap samen vooruit gekeken. Centrale vraag: hoe ziet werken in 2025 bij een waterschap eruit? Wat verwacht een waterschapsmedewerker van haar werkgever en andersom? Hoe zorgen de waterschappen dat ze goed voorbereid zijn op de toekomst?

In groepjes werden verschillende thema’s rond werken en werkgeverschap besproken. Deze dag kreeg met lef werken aan morgen vorm in drie thema’s oftewel bouwstenen:

  1. Leren – Experimenteren – Faciliteren
  2. In vrijheid werken, met plezier en ruime blik, stromend op weg naar morgen!
  3. Laat talent vrij stromen in een vloeibare organisatie

De bestuurders hebben met deze drie bouwstenen de visie op werken en werkgeven; samen meanderen naar 2025, opgesteld.