ga naar de hoofdinhoud

Overgangsrecht

De afgelopen jaren is in een aantal cao’s overgangsrecht afgesproken. Dit houdt in dat een regeling, bijvoorbeeld de seniorenregeling, blijft gelden voor een deel van de werknemers.

Dit overgangsrecht hebben sociale partners gebundeld in de SAW deel 3.

Dit overgangsrecht gaat op 1 januari 2020 mee naar het civielrecht. 

Het gaat om de volgende regelingen:

  1. Wachtdienst
  2. Seniorenregeling
  3. Individuele prestatietoeslag/persoonlijke toelage
  4. Levensloopregeling
  5. Bovenwettelijke regeling bij werkloosheid
  6. Aanvullende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
  7. Uitkering na overlijden ex-ambtenaar
  8. Ketenbepaling Wet werk en zekerheid
  9. Niet pensioengevend IKB
  10. Compensatie terugval inconvenient 1-1-2019