Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingegaan. Met de komst van deze wet gelden er andere regels voor onder andere het onderhandelen en afsluiten van een cao. Ook verhuizen de individuele afspraken. Alle medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling.

De toolkit van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

In de Wnra is opgenomen dat alle aangestelde ambtenaren op 1 januari 2020 bij wet een arbeidsovereenkomst hebben gekregen.

In de Wnra-toolkit staan hulpmiddelen voor de werkgever. Van algemene informatie, tot communicatiemiddelen en een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst.

Naast de toolkit zijn als voorbeeld het Personeelshandboek Arbeidsvoorwaarden en de arbeidsovereenkomst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te downloaden. 

Andere instrumenten voor de overgang naar het civielrecht.

Door P&O-collega’s zijn in 2017 de eerste hulpmiddelen voor de overgang van het publiekrecht naar het civiel recht opgesteld.

e-learning Wnra

De e-learning Wnra is gemaakt voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies. De focus ligt bij medewerkers van afdelingen P&O en leidinggevenden. In een zestal blokken kom je langs verschillende onderwerpen:

  • Introductie Wnra
  • Aangaan van een arbeidsovereenkomst
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Wijzigen van een arbeidsovereenkomst
  • Beëindigen van een arbeidsovereenkomst
  • Geschillen

Deze blokken kun je in willekeurige volgorde volgen. Je kunt bij deze e-learning ook tussendoor pauzeren.

Naast de basismodule die de grote lijnen én de verschillen met het voorgaande systeem moet kennen zijn ook de volgende verdiepende modules beschikbaar:

  • Module De Arbeidsovereenkomst
  • Module Ontslagrecht

Reorganisatieontslag na 1 januari 2020

Met de komst van het civiele recht zijn de regels bij ontslag veranderd. Zo ook bij reorganisatie ontslag. In onze sector geldt een ontslagverbod bij reorganisatie tot 2 juli 2021. Daarna gelden de regels in het civiele recht. Er is een aantal belangrijke bronnen om te raadplegen, zie onderstaand document.