Arbeidsmarkt


De waterschappen houden de Nederlandse delta veilig en schoon en staan garant voor voldoende zoet water. Het zuiveren van afvalwater is van grote betekenis voor de volksgezondheid.

Nederland kent forse uitdagingen voor het waterbeleid als gevolg van de effecten van

klimaatverandering, bodemdaling en verzilting. Daarnaast zijn circulaire economie en energietransitie nieuwe ontwikkelingen waarin waterschappen voorop lopen. Het droog, waterbestendig en duurzaam houden van ons land is van vitaal belang voor burgers, economie en welzijn, nu en in de toekomst.

De waterschappen die publiek, privaat en internationaal goed samenwerken, leveren excellente kennis op en maken van ons land een topspeler binnen de waterwereld.

Waarom werken bij een waterschap:

  • Waterschappen kunnen goed omgaan met complexiteit, spelen snel in op ontwikkelingen en zijn slagvaardig en doelmatig.
  • Waterschappen beschouwen hun medewerkers als belangrijkste kapitaal en investeren in scholing, ontwikkeling en mobiliteit. Er wordt niet alleen een werkplek geboden, maar van begin af aan ook een opening naar andere plekken en werkzaamheden.
  • Waterschappen bieden met hun arbeidsvoorwaarden flexibiliteit met veel aandacht voor het combineren van werk en privé.

Vacature overzicht waterschappen