Pensioen

De overheids- en onderwijswerkgevers hebben samen de arbeidsvoorwaarden pensioen geregeld bij ABP. Wij vinden het belangrijk dat er op de AOW leeftijd een goed en betaalbaar pensioen is. Een pensioen dat collectief geregeld is. Naast dit pensioen op AOW-leeftijd zijn er regelingen voor arbeidsongeschiktheid en is het mogelijk eerder met (deeltijd) pensioen te gaan.

Meer informatie over je pensioen vind je bij ABP, mijnpensioen.

Pensioenpremie

Ieder jaar wordt door ABP de pensioenpremie vastgesteld. De premie wordt verdeeld over werkgever (2/3 van de premie) en werknemer (1/3 van de premie). We betalen dus samen de pensioenpremie. De pensioenpremie voor 2019 is vastgesteld op 24,9%.