ga naar de hoofdinhoud

1.2 Werkingssfeer

  1. Deze cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer zoals gedefinieerd in artikel 1.1.
  2. Voor zover in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (Staatsblad 2015, nr. 376 en 377) van deze cao afwijkende bepalingen zijn opgenomen, gelden deze wettelijke bepalingen in plaats van de van toepassing zijnde bepalingen uit deze cao. In deze cao zijn voor de werknemer die na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een (nieuwe) arbeidsovereenkomst met de werkgever aangaat, bepalingen opgenomen in de artikelen 5.1.3 (Persoonsgebonden Basisbudget (PBB) lid 11, 5.2.1 (Vitaliteit) lid 6, 5.4.1 (Plan van aanpak opstellen) lid 9 en 7.5 (Aanzeggen bij einde van rechtswege arbeidsovereenkomst bepaalde tijd) lid 3.
  3. De werknemers die op 31 december 2019 in dienst waren bij Stichting STOWA bouwen hun pensioen op via een door stichting STOWA afgesloten pensioenverzekering. Het ABP-pensioenreglement is op hen niet van toepassing.