ga naar de hoofdinhoud

10.2 Inrichten thuiswerkplek

  1. Indien de medewerker structureel thuiswerkt, is de werkgever op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor een Arbo-verantwoorde werkplek. De werkgever kan over de invulling van die zorgplicht nadere aanwijzingen geven.
  2. De werkgever stelt, als gevolg van lid 1, een budget van maximaal € 850, - inclusief BTW ter beschikking aan iedere medewerker voor het inrichten van de thuiswerkplek. 
  3. De werkgever kan de vergoedingen die per 1 april 2020 aan de medewerker zijn betaald in het kader van de inrichting van de  thuiswerkplek verrekenen met het budget.  
  4. Voor de medewerker die op 1 oktober 2020 in actieve dienst is van de werkgever geldt dat het budget wordt gesplitst in twee delen:
    - € 250, - wordt netto aan deze medewerker in 2020 uitbetaald;
    - € 600, - inclusief btw wordt ter beschikking gesteld aan de medewerker in het kader van de inrichting van de thuiswerkplek in lijn met de bepalingen in dit hoofdstuk.
  5. Hardware zoals computer, laptop, beeldscherm en toetsenbord en/of muis wordt door de werkgever in bruikleen verstrekt.
  6. Het budget is beschikbaar vanaf 1 april 2020 tot 1 april 2025. Na afloop van deze periode valt het gehele of gedeeltelijk budget wat niet is gebruikt door de werknemer terug aan de werkgever.