ga naar de hoofdinhoud

2.1 Aangaan arbeidsovereenkomst

  1. De werkgever en de werknemer gaan een arbeidsovereenkomst aan voor onbepaalde of bepaalde tijd.
  2. Vanaf de dag dat een (of meerdere) arbeidsovereenkomst(en) voor bepaalde tijd langer duurt (duren) dan 2 jaar, wordt de laatst aangegane arbeidsovereenkomst na overleg en in overeenstemming tussen werkgever en werknemer met ingang van die dag omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  3. Voor tijdelijke projecten die langer duren dan 2 jaar is het mogelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan voor de duur van het project tot maximaal 4 jaar. Deze maximale duur geldt ook voor een overeenkomst van opdracht. Gemotiveerde uitzonderingen blijven mogelijk in afstemming met de OR.
  4. Tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst(en) communiceert de werkgever tijdig met de werknemer over de status van het dienstverband.
  5. Voor de werknemer die na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een (nieuwe) arbeidsovereenkomst met de werkgever aangaat geldt lid 2 en 3 op basis van artikel 7:668a lid 12 BW niet.