3.1.11 Vaststelling salarisniveau

  1. De werknemer ontvangt bij het begin van het dienstverband minimaal het salaris op het minimum van de salarisschaal van de overeengekomen functie.
  2. Wanneer de werknemer een nieuwe functie gaat vervullen met een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, dan wordt zijn salaris opnieuw bepaald in de nieuwe salarisschaal. Het nieuwe salaris is in de regel 2,5% hoger dan het salaris waarop de werknemer in de oude salarisschaal recht had, tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen.