ga naar de hoofdinhoud

3.1.13 Verhoging van het salaris

  1. Als de werknemer goed functioneert, verhoogt de werkgever met ingang van 1 januari van het daaropvolgende jaar het salaris van de werknemer die het maximumsalaris van zijn salarisschaal nog niet heeft bereikt, structureel met 2,5% van het maximumsalaris van zijn op 31 december van het lopende jaar geldende schaal.
  2. De werkgever stelt het oordeel over het functioneren voor 15 december op. De werknemer ontvangt hierover digitaal bericht.
  3. Bij goed functioneren voldoet de werknemer aan de norm. De werknemer voert dan uit wat van hem in zijn functie verwacht mag worden en wat met hem is afgesproken.
  4. De werkgever kan geen of een lagere structurele salarisverhoging toekennen als het functioneren onvoldoende of nog te ontwikkelen is of als het oordeel over het functioneren nog niet vast te stellen is. Het oordeel over het functioneren is nog niet vast te stellen als de werknemer op of na 1 september van het jaar in dienst is getreden.