ga naar de hoofdinhoud

3.1.2 Recht op salaris en toelagen

  1. Het recht op salaris en toelagen begint op de dag waarop de arbeidsovereenkomst begint.
  2. Het recht op salaris en toelagen eindigt met ingang van de dag na het einde van de arbeidsovereenkomst of met ingang van de dag na het overlijden van de werknemer.
  3. Als het salaris, IKB of een toelage moeten worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.