ga naar de hoofdinhoud

3.1.4 FuWater

  1. FuWater is het systeem dat wordt gebruikt voor het beschrijven en waarderen van functies.
  2. De werkgever stelt met behulp van de conversietabel de salarisschaal vast die voor de functie geldt. Als de werknemer als gevolg van functiewaardering met FuWater uitkomt op een lagere inschaling, dan heeft dat geen gevolg voor zijn salaris. Het eerder vastgelegde maximumsalaris blijft gelden. Als de werknemer als gevolg van functiewaardering met FuWater uitkomt op een hogere inschaling, dan geldt het bepaalde in artikel 3.1.11 lid 3.