3.1.6 Het opmaken van nieuwe functiebeschrijvingen