3.2.2 Doelen IKB

 1. De werknemer kan zijn opgebouwde IKB inzetten voor de volgende doelen:
  a.
  vakbondscontributie, als de geldende fiscale bepalingen deze bestemming belastingvrij mogelijk maken;
  b.
  opleidingskosten, voor een studie of opleiding die niet door de werkgever wordt vergoed en als de geldende fiscale bepalingen deze bestemming belastingvrij mogelijk maken;
  c.
  uitbetalen, dit kan periodiek;
  d.
  vakantie.
 2. Bij het inzetten van opgebouwd IKB voor vakantie geldt vanaf 1 januari 2022 dat de waarde bij koop, opname en verkoop hetzelfde is.
 3. Eventuele aanpassingen van het salaris met terugwerkende kracht leiden niet tot een herberekening van eerder gekochte vakantie.
 4. Op de vakantie die de werknemer uit zijn IKB koopt, geldt artikel 4.3.2 (Vakantie opnemen).