ga naar de hoofdinhoud

3.2.3 Keuzemoment

  1. De werknemer kan tot de maandelijkse sluitingsdatum van de salarisverwerking keuzes maken.
  2. De werknemer kan zijn IKB voor meerdere doelen in 1 kalendermaand gebruiken, maar alleen als er voldoende budget is.
  3. Maakt de werknemer geen keuze, dan wordt het niet gebruikte deel van zijn IKB automatisch gereserveerd.
  4. De werknemer kan zijn IKB alleen inzetten voor keuzes in hetzelfde kalenderjaar.
  5. IKB waarvoor de werknemer in de maand december geen keuzes heeft gemaakt, wordt automatisch uitbetaald.