ga naar de hoofdinhoud

3.2.5 Fiscale regelgeving

Als een wijziging van fiscale wet- en regelgeving van invloed is op de inhoud of de werking van deze cao, dan zullen de vervallen netto–voordelen voor werknemers niet door de werkgever worden gecompenseerd.