ga naar de hoofdinhoud

§ 3.4 Recht op vergoedingen en verstrekkingen

Bij elke vorm van betaling is het uitgangspunt dat de fiscale regels worden nageleefd en de mogelijkheden voor netto betalingen zoveel mogelijk worden benut.