ga naar de hoofdinhoud

6.2.6 Aanvullende uitkering bij een IVA-uitkering

  1. Als de (ex-)werknemer uit artikel 6.2.5 recht heeft op een IVA–uitkering, dan is de aanvullende uitkering een aanvulling op de IVA–uitkering plus de bovenwettelijke aanvulling volgens het ABP pensioenreglement.
  2. De aanvulling is tot 90% van het salaris, toelagen en IKB, waarop de werknemer recht had op de dag voor hij ziek werd, zoals aangegeven in artikel 6.2.1.