ga naar de hoofdinhoud

6.2.7 Aanvullende uitkering bij een WGA-uitkering

  1. Als de (ex-)werknemer uit artikel 6.2.5 recht heeft op een WGA–uitkering en in de arbeidsongeschiktheidsklasse 80-100% valt, dan is de aanvullende uitkering een aanvulling op de WGA–uitkering en bovenwettelijke aanvulling volgens het ABP pensioenreglement.
  2. De aanvulling is tot 90% van het salaris, toelagen en IKB, waarop de werknemer recht had op de dag voor hij ziek werd, zoals aangegeven in artikel 6.2.1.
  3. Als de (ex-)werknemer uit artikel 6.2.5 recht heeft op een loongerelateerde WGA–uitkering, dan is de aanvullende uitkering een aanvulling op de loongerelateerde WGA–uitkering en de bovenwettelijke aanvulling volgens het ABP pensioenreglement:
    a. Als de restverdiencapaciteit volledig wordt benut, is de aanvulling 90% van het verschil tussen het salaris, toelagen en IKB op de dag voordat de werknemer ziek werd, zoals aangegeven in artikel 6.2.1 en de bruto inkomsten uit arbeid, de WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens de loongerelateerde WGA–uitkering.
    b. Als de restverdiencapaciteit niet volledig wordt benut, is de aanvulling 80% van het verschil tussen het salaris, toelagen en IKB op de dag voordat de werknemer ziek werd, zoals aangegeven in artikel 6.2.1 en de bruto inkomsten uit arbeid, de WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen tijdens de loongerelateerde WGA–uitkering.