ga naar de hoofdinhoud

8.1 Lokale arbeidsvoorwaarden

  1. Elke werkgever organiseert in overleg met de vakbonden en de OR een georganiseerde vorm van overleg over de invoering, wijziging of intrekking van regelingen/bepalingen met lokale arbeidsvoorwaarden, waarvan in deze cao is bepaald dat de werkgever deze kan vaststellen, en over andere lokale arbeidsvoorwaarden voor zover deze cao daarover geen afspraken bevat.
  2. Er zijn 2 vormen van overleg over lokale arbeidsvoorwaarden: Lokaal Overleg of een Arbeidsvoorwaardencommissie. Dit is aanvullend op de wettelijke inspraak (WOR) die de OR heeft en treedt niet in plaats daarvan.
  3. De werkgever kan samen met de vakbonden in het Lokaal Overleg of de Arbeidsvoorwaardencommissie of de OR een gezamenlijke vraagstelling ter advies of uitleg van dit hoofdstuk voorleggen aan de cao-partijen. De werkgever zonder OR organiseert in overleg met de vakbonden het overleg over de lokale arbeidsvoorwaarden.
  4. De werkgever stelt tijd en vergaderruimte beschikbaar die nodig zijn voor het functioneren van het Lokaal Overleg of de Arbeidsvoorwaardencommissie.