Overige documenten

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018)

Instellingsbesluit en werkwijze van de Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden (AAC-DO) ten behoeve van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies (en partijen bij de cao provinciale sector), waterschappen (en overige leden van de Vwvw) en aangesloten instellingen.