Ben je vrij op Koningsdag en 5 mei?

De feestdagen in april, mei en juni komen er weer aan. Maar op welke dagen ben je vrij? In dit artikel een handig overzicht voor dit jaar. Zet je het in je agenda?

Goede Vrijdag (15 april)

Goede Vrijdag is voor veel schoolkinderen een vrije dag, maar het is geen vrije dag volgens de cao. 

Tweede Paasdag (18 april)

Tweede Paasdag valt altijd op een maandag. Op Tweede Paasdag ben je vrij. Dit jaar is dat op maandag 18 april.

Koningsdag (27 april)

De dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd is ook een vrije dag. Dit jaar is dat op woensdag 27 april.

Bevrijdingsdag (5 mei)

Bevrijdingsdag is een nationale feestdag, maar geen automatisch vrije dag zoals bijvoorbeeld Koningsdag. De cao Werken voor waterschappen bepaalt dat 5 mei in lustrumjaren een vrije dag is. Het eerstvolgende lustrumjaar is in 2025, in 2022 is 5 mei dus geen vrije dag.

Hemelvaartsdag (26 mei)

Op donderdag 26 mei ben je vrij, omdat het Hemelvaartsdag is.

Tweede Pinksterdag (6 juni)

We sluiten de reeks af met Tweede Pinksterdag. Op maandag 6 juni ben je om die reden vrij.

Overige vrije dagen

Ook op nieuwjaarsdag en de beide kerstdagen ben je vrij. Dagen die volgens de cao niet als vrije dag zijn bestempeld zijn goede vrijdag en Bevrijdingsdag buiten de lustrumjaren om. Het staat je natuurlijk vrij om deze dagen wel verlof op te nemen.

Wat staat er in de cao Werken voor waterschappen?

In de cao Werken voor waterschappen is opgenomen wat de feestdagen zijn waarop je vrij bent. Artikel 4.3.3 van de cao Werken voor waterschappen gaat over feestdagen waarop je vrij bent met behoud van salaris, en over andere religieuze feestdagen. In hoofdstuk 1.9 Definities staat welke dagen volgens de Cao Werken voor waterschappen als feestdag worden gezien.

IKB

Het Individueel Keuze Budget (IKB) geeft medewerkers de mogelijkheid om het opgebouwde IKB naar wens in te zetten. Er kan vakbondscontributie van worden betaald en opleidingskosten. Daarnaast kan het IKB worden uitbetaald en kan er verlof van worden gekocht. Verlofuren kopen om in te zetten op een moment dat dit bij jou past is een belangrijk doel van het IKB. Het staat vrij om op feestdagen die niet volgens de cao als vrije dagen geregeld zijn om in overleg met je leidinggevende een vrije dag op te nemen van je wettelijke verlof, of om gebruik te maken van door jou gekocht IKB verlof. Paragraaf 3.2 van de cao Werken voor waterschappen gaat over het IKB.