Cao A&O-fonds Waterschappen gepubliceerd

De Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV hebben samen de cao A&O-fonds Waterschappen afgesproken. Deze cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 en is nu voor iedereen inzichtelijk.

De financiering van het A&O-fonds Waterschappen was voorheen geregeld in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW). Bij invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020, is ervoor gekozen om voor het A&O-fonds een aparte cao te maken met een langere looptijd (5 jaar), zodat het A&O-fonds waterschappen daarmee meerjarige zekerheid heeft over haar financiering.

> de cao A&O-fonds Waterschappen

Traject afgerond

De statuten van het A&O-fonds moesten gewijzigd worden om aan de wettelijke bepalingen van de zogenaamde fonds-cao’s te voldoen. Ook vond er een wijziging plaats in de cao-partijen. Namens de werkgevers is de Unie van Waterschappen niet langer de partij aan de cao-tafel. Dat is nu de Vereniging werken voor waterschappen. Dit wijzigingstraject is nu afgerond.

Over het A&O-fonds Waterschappen

De Stichting Arbeidsmarkt & Ontwikkelingsfonds Waterschappen is in 2008 opgericht door de sociale partners in de sector waterschappen. Doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan goed werkgever- en werknemerschap in de sector waterschappen. Het fonds vervult een aanjaagfunctie om (nieuwe) afspraken in de cao Werken voor waterschappen te laten landen binnen organisaties. Daarnaast monitort het fonds de implementatie van cao-afspraken. Ook signaleert het fonds toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, organisatieontwikkeling en HRM-beleid die van belang zijn voor het arbeidsvoorwaardenoverleg en beleidsontwikkeling binnen organisaties. Tot slot wil het fonds een bijdrage leveren aan het leervermogen van organisaties.

> website A&O-fonds Waterschappen