Definitief akkoord cao Werken voor waterschappen 2022

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De derde cao Werken voor waterschappen is nu definitief. De cao heeft een looptijd van 1 jaar, met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

De leden hadden tot 25 mei de tijd om te reageren op het onderhandelingsresultaat. De werkgevers zijn unaniem akkoord gegaan met het voorstel. De leden van de vakbonden in ruime meerderheid.

Definitieve afspraken

Alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat zijn nu definitief:

  • Per 1 januari 2022 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 2,0 procentpunt. Per 1 juli 2022 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 1,75 procentpunt.
  • Sociale partners streven er naar om (tijdelijke) inhuur van werknemers, waaronder payroll, en tijdelijke dienstverbanden terug te brengen. Het uitgangspunt daarbij is dat bij vast werk een vast contract hoort.
  • Sociale partners willen inclusief werkgeverschap stimuleren, waarbij regulier werk ook regulier beloond moet worden. Sociale partners gaan daarom actief in gesprek over hoe de doorstroming van aangepast naar regulier en duurzaam werk te realiseren is.
  • Sociale partners onderzoeken op welke wijze verruiming van de bestaande ontziemaatregelen in de cao mogelijk is voor mensen die zwaar werk verrichten en hun pensioen naderen. Afgesproken is uiterlijk per 1 september 2022 hier duidelijkheid over te hebben.

De cao-teksten inclusief uitgangspunten en voorwaarden worden komende maand uitgewerkt.

Wat betekent deze definitieve cao voor medewerkers?

Alle afspraken gaan in per 1 januari 2022. Het stijgen van de salarissen en schaalbedragen met 2,0 procentpunt wordt met terugwerkende kracht uitgekeerd bij de salarisbetaling van juni 2022. Per 1 juli 2022 stijgen de salarissen en schaalbedragen met 1,75 procentpunt.

Visie ‘De arbeidsverhoudingen van 2025’

Sociale partners hebben een visie arbeidsverhoudingen opgesteld voor de huidige en toekomstige cao(‘s). De behoefte van alle partijen is een cao zonder gedetailleerde spelregels, met heldere kaders die centrale afspraken, maar ook lokale invulling tussen werkgevers en vakbonden mogelijk maakt.

> Visie ‘De arbeidsverhoudingen van 2025’

Cao en salarisschalen

De nieuwe cao wordt binnenkort geplaatst op vwvw.nl/cao. De nieuwe salaristabellen zijn te bekijken op vwvw.nl/salarisschalen. Ook wordt de cao aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.