Salarisschalen

In de cao Werken voor waterschappen is het minimum- en het maximumsalaris van iedere schaal vastgelegd.

Onderstaande salaristabellen bevatten de salarisschalen voor 2022.

De voorgaande salaristabellen zijn hieronder te downloaden. De nog oudere salaristabellen staan op de documentenpagina.