Salarisschalen

In de cao Werken voor waterschappen is het minimum- en het maximumsalaris van iedere schaal vastgelegd.

Onderstaande salaristabel bevat de salarisschalen die gelden van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

De voorgaande salaristabellen zijn hieronder te downloaden. De salaristabellen van 2019 staan op de documentenpagina.