Definitief akkoord cao Werken voor waterschappen 2023

De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de leden van de vakbonden FNV en CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De vierde cao Werken voor waterschappen is nu definitief. De cao heeft een looptijd van 1 jaar: van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

De leden van de vakbonden konden op 16 december 2022 tot 12.00 uur stemmen. De werkgevers waren eerder akkoord gegaan met het resultaat. De leden van de vakbonden hebben met een ruime meerderheid ingestemd met het resultaat.

Definitieve afspraken

Alle afspraken uit het onderhandelingsresultaat zijn nu definitief:

Salaris

  • Per 01-01-2023 worden de salarissen verhoogd met € 125,-. bruto op basis van een voltijdsdienstverband. Per 01-01-2023 worden de salarissen nogmaals verhoogd met 2,5%. Per 01-01-2023 worden de salaristabellen zo aangepast dat het minimale uurloon € 14,-. bruto bedraagt. Per 01-07-2023 worden de salarissen verhoogd met 2,5%.

Eenmalige uitkering

  • Met de salarisbetaling van december 2022 ontvangen medewerkers, ongeacht de omvang van hun dienstverband, een eenmalige uitkering van € 1.000,-. bruto op voorwaarde dat zij per 01-11-2022 in dienst bij de werkgever waren.

Wettelijk betaald ouderschapsverlof

  • Voor medewerkers die vanaf 01-01-2023 wettelijk ouderschapsverlof opnemen, zal de werkgever de uitkering van het UWV gedurende maximaal 9 weken verlof aanvullen tot 100% van het brutosalaris.

Kilometervergoeding

  • Per 01-01-2023 zal de vergoeding per kilometer worden verhoogd tot € 0,21 netto per kilometer.
  • Per 01-01-2023 zal de vergoeding voor zakelijke kilometers worden verhoogd naar € 0,37 per kilometer. Hiervan zal € 0,21 netto en € 0,16 bruto worden uitbetaald.

Thuiswerkvergoeding

  • De werkgever zal voor de thuiswerkvergoeding het advies van het Nibud volgen. De thuiswerkvergoeding blijft € 3,-. netto per thuis gewerkte dag. In geval het Nibud adviseert om een hogere thuiswerkvergoeding te geven, zullen werkgevers en vakbonden overleg voeren om te zien of de thuiswerkvergoeding aangepast moet worden.

Communicatie definitief onderhandelingsakkoord 2023

De cao-teksten inclusief uitgangspunten en voorwaarden worden in januari uitgewerkt.

Bekijk hier het onderhandelingsakkoord cao Werken voor waterschappen 2023.
Bekijk hier de salaristabellen 2023.