ga naar de hoofdinhoud

Salaristabellen

In de cao Werken voor waterschappen is het minimum- en het maximumsalaris van iedere schaal vastgelegd.