Hoe zit het: ben je vrij op 5 mei?

Elk jaar is het weer een veelgehoorde vraag: “Heb ik 5 mei een vrije dag?” Zeker dit jaar, nu de bevrijding van Nederland 75 jaar geleden was, wordt die vraag veel gesteld. Hoe zit het?

Bevrijdingsdag (5 mei) is een nationale feestdag, maar geen automatisch vrije dag zoals bijvoorbeeld Koningsdag. Een cao bepaalt of Bevrijdingsdag een dag is waarop je vrij bent. 

Cao Werken voor waterschappen

In de Cao Werken voor waterschappen is opgenomen wat de feestdagen zijn waarop je vrij bent. Bevrijdingsdag is geen feestdag volgens de cao, ook niet in een lustrumjaar.

Artikel 4.3.3 van de Cao Werken voor waterschappen gaat over feestdagen waarop je vrij bent met behoud van salaris, en over andere religieuze feestdagen. In hoofdstuk 1.9 Definities staat welke dagen volgens de Cao Werken voor waterschappen als feestdag worden gezien.

IKB

Het Individueel Keuze Budget (IKB) geeft medewerkers de mogelijkheid om het opgebouwde IKB naar wens in te zetten. Er kan vakbondscontributie van worden betaald en opleidingskosten. Daarnaast kan het IKB worden uitbetaald en kan er verlof van worden gekocht. Verlofuren kopen om in te zetten op een moment dat dit bij jou past is een belangrijk doel van het IKB. Het staat vrij om op Bevrijdingsdag een vrije dag te nemen van je wettelijke verlof, of om IKB verlof te kopen.

Paragraaf 3.2 van de Cao Werken voor waterschappen gaat over het IKB.