Startgesprekken cao-onderhandelingen 2022

De vakbonden CNV Overheid en FNV Overheid en de werkgeversdelegatie van de Vwvw hebben elkaar op 2 en 3 december 2021 digitaal gesproken. De partijen hebben intentiebrieven uitgewisseld. Hierin staat van alle partijen afzonderlijk wat hun wensen zijn voor de cao Werken voor waterschappen 2022.

Alle partijen hebben hun intentiebrieven toegelicht en er zijn afspraken gemaakt om een aantal zaken uit te zoeken. In het eerstvolgende overleg op 10 februari 2022 wordt hier verder over gesproken. 

> de intentiebrieven

Huidige cao wordt verlengd

De cao Werken voor waterschappen 2021, met een looptijd van 1 januari t/m 31 december 2021, wordt met ingang van 1 januari 2022 stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar. Deze cao blijft van kracht tot er nieuwe afspraken worden overeengekomen, zo nodig met terugwerkende kracht.

Sociale partners