Terugkoppeling cao-tafel 6 juli

Op 6 juli hebben de vakbonden en de onderhandelingsdelegatie van de werkgevers, de sociale partners, afrondende afspraken gemaakt over de cao Werken voor waterschappen 2021. Ook is er vooruit gekeken naar inrichting van het cao-overleg voor de tweede helft van 2021 en gaf Bart de Zwart een toelichting op de uitkomsten van de HR-monitor 2020.

Afronding cao 2021

Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over wijzigingen in hoofdstuk 5 van de cao Werken voor waterschappen waarin ook de afspraken over het Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) zijn opgenomen. Verder waren een aantal afspraken nog (onvoldoende) verwerkt in teksten; ook daarover is overeenstemming bereikt. De definitieve cao Werken voor waterschappen 2021 is vanaf 1 augustus te raadplegen op vwvw.nl/cao/arbeidsvoorwaarden

Cao-overleg tweede helft 2021

Net als voorgaande jaren gaan sociale partners in de maanden september en oktober weer op bezoek bij en in gesprek met werkgevers en medewerkers in de sector waterschappen. Daarnaast benaderen sociale partners in de maanden augustus, september en oktober ieder hun eigen achterban om thema’s op te halen als input voor de gesprekken over een nieuwe cao vanaf 1 januari 2022.

HR-monitor 2020

Bart de Zwart, directeur van het A&O-fonds Waterschappen, gaf een toelichting op de uitkomsten van de HR-monitor 2020. De HR-monitor geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de ontwikkelingen in diverse HR-thema’s binnen organisaties in de sector waterschappen. Het benchmarkonderzoek voor de HR-monitor wordt elke 2 jaar uitgevoerd door het A&O-fonds Waterschappen. De sector waterschappen laat in 2020 wederom een stijging zien in de personeelsomvang. De interne mobiliteit neemt daarnaast sterk toe. Het ziekteverzuim vertoont een lichte daling.

Lees verder op de website van het A&O-fonds

Sectoranalyse Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)

Op 15 juli komt de cao-tafel nogmaals bij elkaar. Speciaal voor een presentatie door door SPDI over de uitkomsten van de Sectoranalyse Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. In april, mei en juni is een knelpuntenanalyse uitgevoerd door SPDI.

Lees meer over de Sectoranalyse Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU)