Werkbezoeken gaan door in 2020

De onderhandelingsdelegatie van de van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de vakbonden hebben in 2019 werkbezoeken afgelegd aan 5 waterschappen. Dat is aan beide kanten goed bevallen! De cao-partijen zetten de werkbezoeken daarom graag voort. Maar waar zijn die werkbezoeken eigenlijk goed voor?

Bij een werkbezoek gaan de cao-partijen, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden, op bezoek bij een van de 35 leden van de Vwvw. Tijdens een werkbezoek kan de organisatie waar het werkbezoek plaatsvindt, inbreng leveren voor de nieuw af te sluiten cao. Daarnaast kunnen de cao-partijen aan de vertegenwoordigers van de organisatie uitleggen wat de huidige ontwikkelingen zijn binnen het cao-overleg.

Gezamenlijke cao-agenda

In de eerste helft van 2020 staan de werkbezoeken in het teken van de 3 thema’s uit de gezamenlijke cao-agenda: loopbaanbestendig, levenslang ontwikkelen en waarderen van werk.

De cao-partijen gaan dit jaar (of een van de daaropvolgende jaren) heel graag bij alle werkgevers op bezoek. Daarom hebben alle leden een brief ontvangen met de vraag of en wanneer de cao-partijen langs mogen komen. Met als uiteindelijk doel om tot een cao te komen waar werknemers en werkgevers achter kunnen staan. In de agenda staat wanneer en bij wie de werkbezoeken plaatsvinden.

Benieuwd naar de opbrengst van de werkbezoeken uit 2019? Lees dan de samenvatting van de uitkomsten.