Wijziging cao-tekst per 1 mei

Per 1 mei 2020 wordt een extra lid toegevoegd aan Artikel 4.3.4 van de Cao Werken voor waterschappen. Het gaat om lid 3 'De vakantie gekocht uit het IKB vervalt en verjaart niet'.

Er was verwarring ontstaan over de verval- en verjaartermijn van uit het IKB gekochte vakantie. Deze termijn stond namelijk wel in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW), maar niet in de huidige cao. Daarom is het ontbreken van een verval- en verjaartermijn van de IKB-uren nu toegevoegd aan 'Artikel 4.3.4 Vervaltermijn'. Vakantie gekocht uit het IKB hoef je dus niet binnen een bepaalde termijn op te nemen, zoals bij wettelijke vakantie wel het geval is.

Artikel 4.3.4 Vervaltermijn

1. De wettelijke vakantie van een kalenderjaar vervalt 8 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan, behalve als de werknemer de vakantie niet kon opnemen.

2. De wettelijke vakantie die de werknemer niet kon opnemen, verjaart 5 kalenderjaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan.

3. De vakantie gekocht uit het IKB vervalt en verjaart niet.

 

De wijziging is doorgevoerd in de cao-tekst op deze website en in de downloadbare pdf.