ga naar de hoofdinhoud

Recht vergoeding reiskosten

Artikel 3.4.1 Recht vergoeding woon–werkverkeer

De werkgever vergoedt de daadwerkelijke reiskosten tussen de woning en de standplaats van de werknemer.

Artikel 3.4.2 Vergoeding eigen vervoer woon–werkverkeer

 1. De vergoeding voor eigen vervoer is de fiscaal toegestane vergoeding per kilometer.
 2. De vergoeding wordt toegekend over de hele kilometers van de woning naar de standplaats en van de standplaats naar de woning.

Artikel 3.4.3 Vergoeding openbaar vervoer woon–werkverkeer

 1. De werkgever vergoedt de kosten van het openbaar vervoer tegen het laagste tarief als de werknemer het woon-werkverkeer met openbaar vervoer reist.
 2. De werknemer ontvangt een vergoeding eigen vervoer volgens artikel 3.4.2 voor de kilometers van de woning naar het opstappunt openbaar vervoer en voor de kilometers van het uitstappunt openbaar vervoer tot de standplaats.
 3. De werknemer kan voor het opstappunt en het uitstappunt kiezen voor de optimale reisroute.

Artikel 3.4.4 Recht vergoeding reis– en verblijfskosten dienstreizen

De werkgever vergoedt de reis– en verblijfkosten die de werknemer met openbaar vervoer, auto of motorfiets maakt, voor de werkzaamheden buiten de standplaats.

Artikel 3.4.5 Vergoeding reiskosten dienstreizen

 1. Dienstreizen worden in principe gemaakt per openbaar vervoer.
 2. De kosten van dienstreizen per openbaar vervoer worden volledig vergoed.
 3. De werknemer kan zijn eigen vervoer gebruiken voor dienstreizen als de werkgever daar toestemming voor geeft. Als de werknemer geen eigen vervoer kan of wenst te gebruiken en reizen per openbaar vervoer niet mogelijk is, zorgt de werkgever voor vervoer.
 4. De vergoeding voor kosten van dienstreizen per eigen vervoer is € 0,39 per kilometer met inachtneming van de fiscale regelgeving.

Artikel 3.4.6 Vergoeding verblijfkosten dienstreizen

 1. De werknemer die als gevolg van een dienstreis niet kan lunchen op zijn standplaats of op een andere vestiging krijgt de gemaakte kosten vergoed.
 2. Overige verblijfkosten tijdens een dienstreis kunnen alleen vergoed worden na voorafgaande toestemming van de werkgever.
 3. De verblijfkosten uit lid 1 en 2 worden vergoed tot maximaal de hoogte zoals bepaald in de cao Rijk ten aanzien van de vergoedingen bij dienstreizen binnen Nederland.

Artikel 3.4.7 Overige bepalingen

De werkgever kan een bijzondere regeling voor vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer treffen bij organisatiewijzigingen volgens artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).