Nieuws

Nieuws

Startbijeenkomst platform arbeidsmarktprofilering sector waterschappen

Donderdag 13 juni 2019 | 10.00 - 16.00 uur | De Zilveren Vosch Utrecht

Lees meer
Nieuws

HR checklist ‘Wegwijs in uw pensioen”

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde: het is inkomen voor later en er gaat veel geld in om. Elke medewerker is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het maken van pensioenkeuzes. Wij vinden het belangrijk om medewerkers in staat te stellen om deze keuzes te maken.

Lees meer
Nieuws

Nieuwsbrief Vwvw - april 2019

Eerste nieuwsbrief Vwvw uit met als onderwerp cao onderhandelingen.

Lees meer
Nieuws
fuwa foto peilstok.JPG

Herhalingstraining Fuwater in juni

Lees meer
Nieuws

Ledenvergadering benoemt penningmeester

Met ingang van 1 april is de heer Jacob Knoops benoemd als penningmeester van onze vereniging.

Lees meer
Nieuws

Grootschalig werkonderzoek onder ambtenaren

Zo’n 95.000 overheidswerknemers krijgen in de komende weken een uitnodiging van het CBS om deel te nemen aan het WERKonderzoek.

Lees meer
Nieuwsarchief