Functiewaardering - FuWater

Vanaf 2010 geldt in de sector waterschappen één systeem voor functiewaardering, het systeem FuWater. Dit geautomatiseerde functiewaarderingssysteem is in beheer bij de (HuCaG) Human Capital Group.

Human Capital Group levert bij FuWater diensten zoals opleidingen en het opstellen en waarderen van functies. Centraal zijn met Human Capital Group afspraken gemaakt over het tarief voor deze diensten.

Je kunt je kennis voor FuWater actueel houden of opfrissen met een dag training bij de Human Capital Group. Meer informatie over het programma van dit jaar vind je hier.

In de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen (SAW) hebben sociale partners procedure afspraken gemaakt voor functie beschrijven.

Daarnaast is in de SAW in een conversietabel de vertaling van de functierangorde (punten in FuWater) naar salarisschalen vastgelegd.

Peilstok

De sector heeft een gebruikersgroep FuWater. In deze groep worden ontwikkelingen gevolgd en werkt de sector samen met Human Capital Group aan het actueel houden van FuWater.

De gebruikersgroep FuWater bestaat uit:

  • Theo van Diepen, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Sanne Szarafinski, waterschap Scheldestromen
  • Albert Boonstra, wetterskip Fryslân
  • Myriam Vlug, waterschap Rijn en IJssel
  • Karen Halmingh, waterschap Vechtstromen
  • Jos Brands, Human Capital Group (adviseur)
  • Rianne Becht, Vereniging werken voor waterschappen (secretariaat)