Herhalingstraining FuWater 8 oktober

10.00 - 16.00, Utrecht of online

Je kunt je kennis voor FuWater actueel houden of opfrissen met een dag training. De training is specifiek bedoeld voor FuWater-gecertificeerden. Het programma van deze cursusdag wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Inhoud

Het programma bestaat in ieder geval uit:

 • Inleiding
 • Kennismaken en bepalen leerwensen
 • Herhaling achtergronden, scorepatronen en wetmatigheden in de kenmerkscores
 • Inpassing van een of meer functies in een generiek functieboek
 • Oefenen aan de hand van (eigen, actuele) praktijksituaties

Praktische informatie

 • De kosten bedragen € 675,= per persoon per dag (tarief 2021, excl. 6% bureaukosten en 21% btw). De cursusmaterialen, koffie/thee en lunch zijn hierbij inbegrepen.
 • De training vindt online plaats óf op het kantoor van Human Capital Group. Herculesplein 88 te Utrecht. Zie ook www.humancapitalgroup.nl.
 • Aanmelden kan via info@humancapitalgroup.nl of 030 – 219 39 60 onder vermelding van naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en de datum van de workshop waaraan je deel wilt nemen.
 • Voor alle trainingen geldt een minimum deelname van vier personen. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 10 personen.
 • Op deze training zijn de Algemene Voorwaarden van Cohedron B.V. van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn kosteloos op te vragen via info@humancapitalgroup.nl. Tevens zijn deze te vinden op www.cohedron.nl en zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 69684561.

Data

In 2021 zijn trainingen op de volgende data gepland:

 • donderdag 27 mei (aanmelden tot 15 mei)
 • vrijdag 28 mei (aanmelden tot 15 mei)
 • donderdag 7 oktober (aanmelden tot 1 oktober)
 • vrijdag 8 oktober (aanmelden tot 1 oktober)