Werken voor waterschappen

Leuk en uitdagend werk willen we allemaal. Maar wat is nodig om uit te blinken in expertise? En wat betekent dit voor goed werkgeverschap? Vanuit de vereniging zijn we op verschillende thema’s samen aan de slag.

De opgaven in het waterbeheer worden groter en complexer. Waterexpertise neemt aan belang toe. Waterschappen staan midden in de samenleving.

Werknemers willen ruimte om zich te kunnen blijven ontwikkelen en willen hier zelf de regie over kunnen voeren. De werkgever wil die ruimte bieden, maar wil daar wel  flexibiliteit en professionaliteit voor terug. Dit vraagt om wederzijds vertrouwen: Elk mens heeft zijn eigen capaciteiten en behoeftes. In dit deel meer bij belangrijke thema’s voor werken bij de waterschappen.

Thema's